+98-21-22318889
عضویت


نصایح بزرگان

توسط : site-admin تاریخ :‌ 21 اسفند 1396, 10:29 بازدید : 1 362 دسته بندی : وبلاگ

حق جل و جلاله مي بيند و مي پوشد و همسايه نمي بيند و مي خروشد مردمانرا عيب نهاني پيدا مكن

كه مرايشانرا رسوا كني وخود را بي اعتماد نعوذبا..

اگر خلق عيب دان بودي                                               كس به مال خود از دست كس نياسودي

 

نصایح بزرگان

***

دو چيز محال عقل است: خوردن بيش ازرزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم  صياد بي روزي ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي اجل در خشك نميرد. مسكين حريص در همه عالم همي رود      

او در قفاي رزق عجل در قفاي او

***

ده آدمي بر سفره اي بخورند و دو سگ بر مرداري باهم به سر نبرند. حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير رودي تنگ به يك نان تهي پر گردد

نعمت روي زمين پر نكند ديده اي تنگ را 

***

سخن ميان دو دشمن چنان گوي كه گر دوست گردند شرم زده نشوي. ميان دو تن آتش آفروختن                     

نه عقلست و خود در ميان سوختن

مطالب مشابهارسال نظر

عکس خوانده نمی شود

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت میثاق تجارت قرن است.
انصراف